Tổng quan

S Bot Editor là một trình soạn thảo lập trình trực quan để xây dựng các kịch bản tự động hóa các ứng dụng máy tính để bàn window và trình duyệt web thông qua pywinautoselenium.

Hỗ trợ:

 • Window 10, 64bit, máy ảo Window 10.

Tính năng cơ bản:

 • Trực quan, dễ sử dụng, bao gồm hầu hết các tính năng cần thiết cho việc tự động hóa ứng dụng desktop và trình duyệt web.
 • Chỉnh sửa các hàm nguyên bản trong nhân seleniumpywinauto để tránh phát hiện khung tự động hóa.
 • Tích hợp sẵn các modul giả mạo thông tin trình duyệt web, giúp thao tác với trang đích ẩn danh hơn.

Các bước cài đặt

 • Tải về và cài đặt trình duyệt Microsoft Edge.

 • Tải về và cài đặt visual studio 2015.

 • Sau khi tải về ứng dụng giải nén và mở file chạy (.exe) không cần cài đặt.

Hướng dẫn sử dụng

 • Trước hết bạn cần đăng ký tài khoản và xác thực email, tài khoản này sẽ được sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng.

 • Mô tả chung.

 • Thanh tác vụ:

  1. Workspace: chuyển qua khung làm việc chính
  2. Script factory: chuyển qua "khung tạm" để làm việc với một đoạn mã ngắn.
  3. New: tạo một file dự án mới.
  4. Open: mở file dự án cũ.
  5. Clear: làm trống không gian làm việc (workspace).
  6. Save: lưu lại không gian làm việc hiện tại.
  7. Import profile: thêm một profile vào thư viện.
  8. Profiles: quản lý các profile đã được tự động sao lưu lại.
  9. Scripts: quản lý các chương trình đã đươc sao lưu.
  10. Save script: lưu lại kịch bản vào thư viện cho việc tái sử dụng..
 • Hộp công cụ: bao gồm các khối để tạo kịch bản tự động hóa. Chỉ lưu ý rằng các khối trong nhóm B_ được kết nối thư viện selenium để làm việc với trình duyệt Microsoft Edge. Các khối trong nhóm W_ đươc kết nối thư viện pywinauto để làm việc với cả trình duyệt Microsoft Edge và Desktop Application.