Create ~ B_Fingerprint

Bao gồm các khối hỗ trợ việc thiết lập đầu vào profile trình duyệt để giả mạo các thông số, thay đổi dấu vân tay trình duyệt để tạo mức độ ẩn danh tốt hơn của người dùng trên không gian mạng internet.

Các khối

Setting chrome/edge fingerprint

Các tùy chọn:

 • Canvas Fingerprint Protection: Nói một cách đơn giản, tính năng này sẽ tạo một ID canvas mới mỗi phút để không thể xác định chính xác bạn khi bạn duyệt web. Canvas Fingerprinting là một công nghệ theo dõi tương đối mới và nó đã bắt đầu được sử dụng rộng rãi hơn theo thời gian. Để xem tính năng này đang hoạt động, chúng ta sẽ truy cập https://browserleaks/canvas và kiểm tra 'Your Fingerprint -> Signature', bạn sẽ thấy nó thay đổi mỗi lần refresh trình duyệt.
 • Webgl Fingerprint Protection: WebGL là một API để hiển thị đồ họa 2D và 3D trên các trang web, nó thường được sử dụng để theo dõi. Khi được chọn thì trình duyệt sẽ được bảo vệ chống lại dấu vân tay WebGL - điều này sẽ thay đổi mô hình GPU của bạn thành một mô hình ngẫu nhiên trên mỗi lần tải trang. Ngoài ra, dữ liệu hình ảnh WebGL sẽ được ngẫu nhiên hóa, có nghĩa là hàm băm hình ảnh được tạo ra khi sử dụng biện pháp bảo vệ này sẽ được ngẫu nhiên hóa. Để xem tính năng này đang hoạt động, chúng ta sẽ truy cập https://browserleaks/webgl và kiểm tra các giá trị 'GL Version', 'Shading Language Version', 'Vendor', 'Renderer', 'Unmasked Vendor', 'Unmasked Renderer' thay đổi.
 • Audio Fingerprint Protection: Khi được chọn sẽ khiến Audio Context API hoàn toàn không hoạt động. Vì vậy, kết quả là âm thanh có thể không phát trên một số trang web, trong hầu hết các trường hợp, điều đó sẽ giúp trình duyệt trở nên ẩn danh hơn, nhưng nếu bạn đang sử dụng các trang web dành cho MIDI hoặc có một số dạng phân tích Âm thanh trên chúng thì điều này có thể khiến chúng không hoạt động. Trong một số trường hợp, biện pháp bảo vệ này có thể phá vỡ một số trang web do gây ra lỗi trong mã, ngay cả những trang không liên quan đến âm nhạc / âm thanh.
 • Font Fingerprint Protection: cho phép bạn dễ dàng ẩn dấu vân tay phông chữ thật của mình bằng cách báo cáo giá trị giả ngẫu nhiên và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tính năng này không chặn dấu vân tay, thay vào đó, nó chỉ thêm một nhiễu nhỏ vào dấu vân tay thực và "làm mới" nó mỗi khi bạn truy cập trang web hoặc tải lại một trang. Nếu bạn muốn kiểm tra, vui lòng truy cập trang web hiển thị dấu vân tay của bạn (https://browserleaks.com/fonts). Mỗi khi tải lại trang, bạn sẽ thấy một dấu vân tay giả mới.

 • Webrtc Protection: Bảo vệ chống rò rỉ địa chỉ IP cục bộ của WebRTC. Điều này rất quan trọng vì nếu không có nó, các trang web có thể thấy địa chỉ IP cục bộ trên máy tính của bạn, đây thường là một điểm nhận dạng duy nhất rất tốt để họ sử dụng để theo dõi bạn. Kiểm tra tính năng bảo vệ đang hoạt động bằng cách truy cập trang web: https://browserleaks.com/webrtc
 • Screen Reselution Tracking Protection: JavaScript có một đối tượng gọi là "screen" cung cấp cho các trang web thông tin về độ phân giải màn hình của bạn. Điều này có thể được sử dụng để theo dõi bạn vì đó là một phần thông tin luôn không đổi trừ khi bạn thay đổi độ phân giải màn hình trong cài đặt hiển thị của mình. Bật cài đặt này sẽ thêm một khoảng chênh lệch ngẫu nhiên từ -10 đến +10 cho hầu hết các giá trị trong đối tượng trên mỗi lần tải lại trang. Điều này sẽ không ngăn các trang web đo chiều cao và chiều rộng của nội dung HTML. Kiểm tra độ phân giải màn hình bằng cách truy cập https://browserleaks.com/javascript
 • Hardware Fingerprint Protection: Có một số biến Javascript và API cho phép các trang web biết cấu hình phần cứng của bạn có nhiều khả năng là duy nhất, đặc biệt là khi bạn tính đến những thứ chẳng hạn như GPU. Để bảo vệ khỏi điều này, bật tính năng sẽ cho phép thay đổi giá trị của 2 thuộc tính hardwareConcurrency (đếm CPU Core) và deviceMemory (RAM sẵn có cho trình duyệt), đồng thời có thể ngăn trình duyệt rò rỉ Gamepad và hỗ trợ VR API.
 • User-Agent Randomiser: thay đổi giá trị User-Agent mỗi khi bạn truy cập trang web hoặc tải lại một trang. Tác nhân người dùng là một chuỗi văn bản được gửi đến mọi trang web bạn truy cập để thông báo cho trang web đó biết bạn đang sử dụng Hệ điều hành và Trình duyệt nào cũng như các phiên bản nào của chúng. Mặc dù thông tin này có thể được sử dụng để hiển thị cho bạn thông tin liên quan về máy tính của bạn, nó cũng có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, bằng cách thay đổi nó thường xuyên, bạn sẽ khiến mình khó theo dõi trực tuyến hơn.
 • Client Rects Protection: Hàm Javascript getClientRects trả về thông tin tọa độ và kích thước các phần tử HTML trên trang web, tất cả các giá trị được trả về đều tính bằng pixel. Việc vẽ (các) phần tử giống nhau trên các màn hình và thiết bị khác nhau sẽ mang lại kết quả khác nhau do một số yếu tố như kích thước của màn hình, chế độ xem của trình duyệt và mật độ pixel của màn hình, điều này được thực hiện để phần tử trông nhất quán với thiết bị. Tuy nhiên, các công ty theo dõi có thể và thực sự sử dụng chức năng này để tạo số nhận dạng duy nhất cho bạn, điều này rất nguy hiểm vì giống như lấy dấu vân tay Canvas / Audio, nó là một phương pháp theo dõi khá nhất quán mà không cần cookie. Bật tính năng sẽ giúp trình duyệt ẩn danh hơn bằng cách thêm phần bù thập phân ngẫu nhiên cho mỗi giá trị, điều này sẽ cho phép bạn giả mạo thành công dấu vân tay mà không phá vỡ các trang web.
 • Battery API Protection: Đây là một điểm dữ liệu khác có thể được sử dụng để lấy dấu vân tay của bạn. Nó có thể cho một trang web biết phần trăm pin, trạng thái sạc của bạn và từ đó có thể suy ra bạn đang sử dụng máy tính xách tay, điện thoại hoặc máy tính bảng. Việc tắt API này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến các trang web.
 • Network Information Spoofer: Hàm javascript Navigator.connection trả về thông tin về tốc độ kết nối internet hiện tại của bạn, và điều này có thể là yếu tố để các website theo dõi bạn. nếu bạn không muốn các trang web biết điều đó hãy bật tính năng để trả về một giá trị mọi lúc.
 • Ping Protection: Điều này sẽ làm cho chức năng Navigator.sendBeacon không sử dụng được và cũng vô hiệu hóa các yêu cầu "ping". Chức năng này được thiết kế đặc biệt để theo dõi, nó được sử dụng để gửi một lượng nhỏ dữ liệu, thường là khi trang đang tải hoặc các liên kết đã được nhấp vào máy chủ mục tiêu. Bằng cách bật tính năng này, những yêu cầu đó sẽ bị hủy trước khi chúng được gửi đi.
 • Referer Controller: Dừng gửi tiêu đề HTTP 'Referer' trong một số trường hợp nhất định; chính tiêu đề 'Referer' cho phép các trang web biết URL đã giới thiệu bạn đến trang đó. Điều này sẽ thêm yếu tố thông tin để một website phát hiện ra và xây dựng vân tay trình duyệt đối với bạn.
 • JS Plugin Hide: Tính năng này sẽ ẩn các plugin khỏi các trang web bằng cách trả về một chuỗi trống khi truy cập vào Navigator.plugins. Bật tính năng này có thể phá vỡ một số trang web và làm cho những trang khác trông hơi kỳ lạ, nhưng đó là một biện pháp tăng cường quyền riêng tư tốt. Điều này không ngăn các plugin hoạt động, chỉ dừng một danh sách trong số chúng có thể truy cập vào các trang web.
 • Window Openner Protection: Thêm thuộc tính rel = 'noopener' vào các liên kết web để ngăn quảng cáo và trình theo dõi giao tiếp với các cửa sổ trước đó.