Create ~ B_Profifle

Dựa trên thư viện selenium, các tính năng hoàn toàn tương tự.

Bao gồm các khối được sử dụng để tạo một profile trình duyệt chrome kèm các tham số đầu vào được thiết lập trước.

Các khối

start_start_profile_with_name...browser...display...

Các thông số:

 • name: tên của profile trình duyệt cần tạo, hoặc đã tạo và cần bật lên.
 • browser: loại trình duyệt (hiện tại chỉ hỗ trợ trình duyệt chrome)
 • display: trạng thái hiển thị của trình duyệt, có 3 tùy chọn:
  1. visible: hiển thị ra màn hình.
  2. invisible: không hiển thị ra màn hình.
  3. headless: không hiển thị, mở trình duyệt "không đầu".
 • window_position_x: khoảng cách từ cạnh trái của trình duyệt tới cạnh trái màn hình.
 • window_position_y: khoảng cách từ cạnh trên của trình duyệt tới cạnh trên màn hình.
 • window_size_x: chiều rộng của trình duyệt.
 • window_size_y: chiều cao trình duyệt.
 • scale: thu nhỏ hoặc phóng to trình duyệt (khi mở ra nhiều trình duyệt cùng lúc thì việc thu nhỏ sẽ giúp ích cho việc sắp xếp nhiều trình duyệt trên cùng một màn hình máy tính.
 • proxy: gắn thông tin proxy cho profile hiện tại.
 • extensions: nạp list chứa đường dẫn tới vị trí chứa add-on cần nạp vào. Add-on có thể ở dạng unpacked (folder) hoặc pack extension (.crx)
 • arguments: nạp vào một list tham số đầu vào cho trình duyệt. Thông tin về các tham số có thể tìm hiểu chi tiết ở đường dẫn https://peter.sh/experiments/chromium-command-line-switches/
 • fingerprint: lựa chọn các tham số trình duyệt cần giả mạo để vượt qua hệ thống chống bot đang làm việc (google, youtube, ebay...). Để đưa ra được tùy chọn thích hợp các bạn sẽ không thể làm gì khác ngoài việc thử đi thử lại nhiều thiết lập khác nhau.

connect_profile...then quit

Kết nối tới một profile với tên tương ứng để đóng nó lại.